06 دی 1401

برگزاری همایش تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان توسط شرکت پلیمر آریاساسول

شرکت پلیمر آریاساسول درنظر دارد رویداد « همایش تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان » را با محوریت تحول دیجیتال ، بهینه‌سازی مصرف انرژی، Cyber Security و امنیت IT ، مدیریت ریسک ویژه شرکت‌های دانش بنیان و فناور حوزه صنایع استراتژیک و با اهدافی مشتمل بر توسعه، یادگیری، کارآمدسازی، انتخاب و فرصت در تاریخ 02/11/1401 در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار نماید.


برگزاری همایش تحول دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان توسط شرکت پلیمر آریاساسول